fbpx

สถานที่สุดแสนโรเเมนติก : 7 เมืองที่คนชอบไปฮันนีมูน

สถานที่สุดแสนโรเเมนติก : 7 เมืองที่คนชอบไปฮันนีมูน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ไม่อยากเดินเที่ยวคนเดียว จนอยากจะพาใครซักคนมาเดินเที่ยวด้วย ในโลกนี้มีอีกมากมายหลายสถานที่ด้วยกัน

แต่จะมีที่แน่นอนว่า จะต้องเจอคนเดินจูงมือกันเที่ยว และจะทำให้คนหลายคน อดที่จะอิจฉาไม่ได้ ลองมาดูสถานที่เหล่านี้กัน ไม่แน่ อาจจะเลือกไปซักที่และต้องรีบหาใครซักคนไปเที่ยวด้วยก็ได้นะ

สถานที่สุดแสนโรเเมนติก : 7 เมืองที่คนชอบไปฮันนีมูน

1. ซานโตรินี (Santorini, Greece)

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของใครหลายๆคน เนื่องจากมีความสวยงามสุดมหัศจรรย์ และสิ่งที่ทำให้ ซานโตรินี (ที่นิยมเรียกกันอีกชื่อว่า ธีรา (Thera) และมีความโดดเด่น จนกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งบนเกาะนี้ก็คือ กลุ่มอาคารสีขาว รูปทรงแปลกตาที่ตั้งลดหลั่นกันตามเชิงเขาสูงชัน และ โบสถ์แสนสวยที่มียอดโดมสีน้ำเงินนั่นเอง

ซานโตรินี่ เป็นสถานที่พักผ่อนที่แสนจะโรแมนติก คู่รักหลายคู่นิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่นี่ และยังถูกจัดอยู่ในรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่บรรดานักท่องเที่ยวอยากมาที่สุดอีกด้วย ยิ่งช่วงเย็น ได้นั่งจิบไวน์ ชมวิวตะวันตกดินสวยๆ รับรอง ใครมาที่นี่ต้องอยากมาซ้ำอีก หรือใครที่ยังไม่เคยมาต้องแอบอิจฉาและต้องรีบตามมาเป็นแน่

But this is not to be a regular autobiography I amonly bound to invoke Memory where I know her responses will possesssome degree of interest therefore I now pass a space of eight yearsalmost in silence a few lines 1Z0-808 exam cost only are necessary to 1Z0-808 exam cost keep up the linksof connection.

Whence can this come to me Thenardier asked himself.

Men sein that nede hath no lawe, And so it was 1Z0-808 exam cost be thilke dawe And laste into the Secounde Age, Til that the 210-060 exam demo 210-060 exam demo grete water rage, Of Noeh which was 210-060 exam demo seid the flod, The world, which thanne in Senne stod, 80 Hath dreint, outake lyves Eyhte.

The peculiar feature of the violences of destiny 1Z0-808 exam cost is, 200-105 exam dump that however polished or cool we may be, they wring human nature from our very bowels, and force it to reappear 210-060 exam demo on the surface.

Marius glanced at 210-060 exam demo Cosette s charming bare arm, and at the rosy things which were vaguely visible through the lace of her bodice, and Cosette, intercepting Marius glance, blushed to her very hair.

Haste was even 200-105 exam dump requisite.

That 210-060 exam demo is evident.

We have encheson forto corse, This wot I wel, and 1Z0-808 exam cost forto hate The 1Z0-808 exam cost Greks bot er that we debate With hem that 1Z0-808 exam cost ben of such a myht, It is ful good that every 1Z0-808 exam cost wiht Be of himself riht wel bethoght.

He hated those well heralded successes which are talked of long in advance and have 1Z0-808 exam cost had the bloom brushed off.

He took 210-060 exam demo one of the papers and spread it 1Z0-808 exam cost before the astonished generals.

Cosette, dost thou remember Montfermeil Thou wert in the forest, thou wert greatly terrified dost thou remember 1Z0-808 exam cost how I took hold of the handle of the water bucket That was the first time that 210-060 exam demo I touched thy poor, little hand.

Pity on you, sir It is youth demanding pity of the old man of ninety one You are 200-105 exam dump entering into life, I am leaving it you 210-060 exam demo go to the play, to balls, to the cafe, to the billiard 200-105 exam dump hall you have wit, you 210-060 exam demo please the women, you are a handsome fellow 200-105 exam dump as for me, I spit on my brands in the heart 200-105 exam dump of summer you are rich with the only riches that are really such, I possess all the poverty of 200-105 exam dump age infirmity, isolation You have your thirty two teeth, 1Z0-808 exam cost a good digestion, bright eyes, strength, appetite, health, gayety, a forest of black hair I have no longer even white hair, I have lost my teeth, I am losing my legs, I am losing my memory there are three 1Z0-808 exam cost names of streets that I confound incessantly, 210-060 exam demo the Rue Charlot, the Rue du Chaume, 200-105 exam dump and the Rue Saint Claude, that is what I have come 1Z0-808 exam cost to you have before 210-060 exam demo you the whole future, full of sunshine, and 200-105 exam dump I am beginning 210-060 exam demo to lose my sight, so far am I advancing into the night you are in love, that is a matter of course, I am beloved 200-105 exam dump by no one in all the world and you ask pity of me Parbleu Moliere forgot that.

What have you done, and for what must I forgive you 210-060 exam demo You annihilate me with your magnanimity, sighed Ranuzi.

You are heartily welcome at my hotel, and be convinced, sir, that I shall do every thing to 200-105 exam dump deserve your approval.

At the same moment, Napoleon at Saint Helena 200-105 exam dump was treating in the same 210-060 exam demo fashion the missives 210-060 exam demo of Sir Hudson Lowe addressed to 200-105 exam dump General Bonaparte.

The Duc 200-105 exam dump and tho that weren wise Thei profren hem to his servise And he hem thonketh of here profre And seith himself he wol gon offre 1990 Unto the goddes for his 1Z0-808 exam cost sped, As alle men him yeven red.

His fader, which it herde sain, Was wroth, and al that evere he mihte, Of men of Armes he him dighte A strong pouer, and forth he wente Unto Athenys, where he brente 5250 The pleine contre al aboute The Cites stode of him in doute, As thei that no defence 200-105 exam dump hadde Ayein the 200-105 exam dump pouer which he ladde.

And why not, friend 070-483 sample questions Because you will not be able to appear for you will doubtless be in arrest.

She entered and CQA latest dumps bolted the door after her, then lighting a candle she hastened to her attic room.

Who was that child Where did they both CQA latest dumps come from Since Fauchelevent CQA latest dumps had lived in the CQA latest dumps convent, he had heard nothing of sur and he knew nothing of what had taken place there.

390 Bot, Sone, thou 070-483 sample questions schalt bidde and preie In such a wise as I schal seie, That thou the lusti welle atteigne Thi wofull thurstes to restreigne Of love, and taste the swetnesse As Bachus dede in CQA latest dumps his distresse, Whan bodiliche thurst him hente In strange londes where he wente.

By the icigo he recognized Brujon, who was a prowler of the barriers, by the icicaille he knew Babet, who, among his other trades, had been an old clothes broker at the Temple.

You feel very queer ITIL certification answers when you have had no food.

I believe Madame Witte ITIL certification answers would ITIL certification answers rather have thrown 070-483 sample questions me out of the house ITIL certification answers than allowed me to enter this sacred room with my shoes on.

I understand every thing ITIL certification answers you say.

The true soldier does not think of his life he thinks of his country, for which he will gladly shed his blood of his king, to whom he has sworn to be true and of the glory which he will gain for himself Charles Henry looked in amazement upon Anna Sophia s ITIL certification answers agitated countenance.

She tore the letter open hastily, opened it, and read she knew how to read 070-483 sample questions OUR BELOVED You must know that we have parents.

Here was 070-483 sample questions one of those men who command amazement in desperate circumstances.

There rise, in obscurity, beneath vaults filled with 070-483 sample questions gloom, beneath domes vague with shadow, massive ITIL certification answers altars of Babel, as high as cathedrals there immense white crucifixes hang from chains in the dark there are extended, all CQA latest dumps nude on the ebony, great Christs of ivory more than bleeding, bloody hideous and magnificent, with their elbows displaying the bones, their knee pans showing their integuments, their wounds showing their flesh, crowned with silver thorns, nailed with nails of gold, with blood drops of rubies on their brows, and diamond tears in their eyes.

Jean Valjean saw these spectres form a sort 070-483 sample questions of circle.

But CQA latest dumps this confusion vanished a second sound similar to the first roused him thoroughly he looked and ITIL certification answers recognized the fact that 070-483 sample questions these two stars were the lanterns of a carriage.

Here CQA latest dumps again, he was obliged to come to a decision should he CQA latest dumps go 070-483 sample questions to the right or to the left.

It 070-483 sample questions is true, said he, this time you are right but you must admit that, ITIL certification answers in general, the French language is softer and more melodious 070-483 sample questions I cannot admit it, said Gottsched, fiercely.

I will receive him here said he here, in my royal palace of Voiseilvitz.

Why Because 070-483 sample questions that to the left ran towards a suburb, that is to CQA latest dumps say, towards inhabited regions, and the right branch towards the open country, that is to ITIL certification answers say, ITIL certification answers towards deserted regions.

Did CQA latest dumps he ITIL certification answers not write to D Argental that he desired nothing more fervently than my utter humiliation and the ITIL certification answers punishment of CQA latest dumps my ITIL certification answers sins, on the same day on which he sent me an enthusiastic poem, written in honor of my victory at Leuthen Did he not write on another occasion to Richelieu, that the CQA latest dumps happiest day of his ITIL certification answers life would be that on which the French entered Berlin as conquerors, 070-483 sample questions and destroyed the capital of the treacherous king who dared to write to ITIL certification answers him twice every month the CQA latest dumps tenderest and most flattering things, without dreaming of reinstating him as chamberlain with the pension 070-483 sample questions of six thousand thalers He wished that I might suffer CQA latest dumps la damnation eternelle, and proudly added.

By any other 070-483 sample questions 070-483 sample questions CQA latest dumps route than that below Plancenoit, the Prussian army would have come out upon a ravine impassable for artillery, and Bulow would not have arrived.

2. มัลดีฟ (The Maldives)

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมเป็นอันดับต้น ๆ ด้วยความที่มีชายหาดสีขาว น้ำทะเลใส ท้องฟ้าสีฟ้าสด ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่จัดงานแต่งงาน และดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ของคู่รักหลายคู่ ดังนั้นถ้ามาที่นี่ถ้าไม่อยากเหงาแล้วล่ะก็ ไม่ควรมาคนเดียวอย่างเด็ดขาด

และหมู่เกาะมัลดีฟส์จึงไม่ใช่เป็นเพียงสวรรค์แห่งการพักผ่อนที่แสนโรแมนติก แต่ที่นี่ยังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางกิจกรรมทางน้ำและดำน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งให้บริการครบวงจรทั้งการสอนดำน้ำ การพาดำน้ำตื้นและลึก ชมความงามของปะการังใต้ทะเล และสัตว์ทะเลอีกด้วยเช่น เต่าทะเล ปลากระเบน ฉลาม และมีตลาดปลาให้เดินดูความสดของอาหารทะเลที่นี่ด้วย

3. ฟลอเรนซ์ (F lorence, Italy)

เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์แห่งฝั่งยุโรป มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามวิจิตรบรรจง ร่ำรวยศิลปะ มีจิตรกรหลายท่านที่เลือกมาทำผลงานที่นี่ รวมทั้งมีแหล่งรวบรวมศิลปะและปฏิมากรรมที่ทรงคุณค่าให้ศึกษา  

มีคาเฟ่น่ารักๆ เปิดบริการริมทางเดิน สามารถนั่งจิบกาแฟ ชมเมือง อ่านหนังสือเล่มโปรด หรือจะเดินจูงมือกัน เดินเที่ยวชมศิลปกรรมต่างๆ ก็น่าสนใจไม่น้อย

4. เซอร์แมท (Zermatt, Switzerland)

เมื่อพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์ ก็ต้องนึกถึงความโรแมนติกของเมืองในหุบเขา ที่รายล้อมด้วยภูเขาหิมะ และทุ่งหญ้าสีเขียวแต่งเติมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ประเทศนี้ได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวหลายๆคน

เมืองนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความสวยงามของภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งตลอดปี ทำให้อากาศเย็น เหมาะสำหรับการนั่งชมวิวในห้องพักอุ่นๆ จิบไวน์ และชื่นชมบรรยากาศได้อย่างเต็มอิ่ม อย่าลืมกุมมือคนข้างๆ เพื่อจะได้ให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันนะ

5. ปารีส (Paris, France)

ถ้าพูดถึงเมืองที่โรแมนติก และไม่พูดถึงปารีส คงเป็นเรื่องที่พลาดอย่างมาก เนื่องจากเมืองนี้ ติดอันดับหนึ่งในห้าของเมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลกมาอย่างยาวนาน มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และสวยงามเป็นเอกลักษณ์ บ้านเรือนที่เรียงรายบนท้องถนน

ผู้คนก็มีสไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่น ก็เค้าเป็นเมืองแฟชั่นอีกด้วยน่ะสิ เดินเที่ยวชมเมืองจะเห็นคู่รักมาถ่ายรูปพรีเว้ดดิ้งกันหลายคู่ จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่า เมืองนี้ เค้ามีมนต์โรแมนติกจริงๆ รวมทั้งมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่เข้ามาถ่ายทำที่ปารีส ด้วยความที่เป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆนั่นเอง

6. เวนิส (Venice, Italy)

เป็นเมืองที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นเมืองที่ได้รับฉายามากมายทั้ง ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges)

เนื่องจากมีแม่น้ำลัดเลาะผ่านในเมืองนี้นั่นเอง นักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่นี่ก็ต้องลองนั่งเรือชมเมือง โดยมีหนุ่มใส่เสื้อชุดที่เป็นเอกลักษณ์ชองที่นี่ พายเรือให้ แค่นี้ก็น่าสนุกแล้ว คู่รักข้าวใหม่ปลามันคู่ไหนอยากจัดทริปฮันนีมูนไปสวีทหวานแหววกันแบบฟินๆ ที่เมืองเวนิสแห่งนี้ก็นับเป็นที่ที่เหมาะสมแบบสุดๆ ไปเลย

7. บรูช (Bruges, Belgium)

การดินเนอร์ใต้แสงไฟในตอนค่ำ หรือการเดินชมเมืองในช่วงค่ำถึงกลางคืน เป็นเสน่ห์ของเมืองมรดกโลกเมืองนี้ เพราะมีการติดไฟตามสถานที่ต่างๆ ทำให้ถนนดูเป็นสีทองตลอดทั้งสาย  นี่ยังไม่นับอาหาร ช็อคโกแลต วาฟเฟิล หรือเบียร์ที่จะต้องลองแล้ว

เมืองนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้ที่อื่นเลย และการเดินเที่ยวชมเมืองในตอนกลางวัน ก็สวยงามไม่แพ้กัน กับเมืองที่มีอาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมแบบชาวดัตช์ สีสันของอาคารก็สดใสสวยงาม เดินชมเองเรียบคลอง หรือล่องเรือชมเมืองก็โรแมนติกดีนะ ถ้าไม่เชื่อ อย่าลืมชวนใครไปเที่ยวด้วยล่ะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน

รวมบทความท่องเที่ยวและถ่ายภาพที่น่าสนใจ

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save