fbpx

7 เรื่องเด่น DJI OSMO Mobile 3 สำหรับการถ่าย VLOG

7 เรื่องเด่น DJI OSMO Mobile 3 สำหรับการถ่าย VLOG ไม้กันสั่นสำหรับมือถือตัวล่าสุดจากทาง DJI ซึ่งในรุ่นนี้ถูกยกความสามารถชุดใหญ่เลย และตอบโจทย์คนยุคนี้มากที่เน้นการถ่าย Vlog จนเป็นกระแสกันเลย เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องจุดเด่นของไม้กันสั่นนี้สำหรับการถ่ายวิดีโอ Vlog กัน

7 เรื่องเด่น DJI OSMO Mobile 3

7 เรื่องเด่น DJI OSMO Mobile 3 สำหรับการถ่าย VLOG

1. กันสั่นได้ดีกับมือถือทุกแบรนด์ในตลาด

จุดเด่นของไม้กันสั่นหรือ DJI Osmo Mobile 3 ก็คือทำงานได้กับ Smartphone ได้ทุกตัวที่เป็น iOS และ Android ในปัจจุบัน ทำให้โลกของการถ่าย Video Vlog ด้วยมือถือเปิดกว้างมาก และทำให้ทุกคนเปิดใจกับการถ่ายวิดีโอด้วยมือถือได้มากขึ้น

Sometimes, in 70-697 exam guide proportion as slang progresses from the first epoch to the second, words pass from the 70-697 exam guide primitive and savage 300-070 exam dumps sense to the metaphorical sense.

The man s voice resumed The little one has an outfit That is my husband, said the Thenardier.

I, as your shepherd, made so by the holy Pope of Rome, command you, therefore, to be faithful to your new 300-070 exam dumps master 70-697 exam guide pray 70-697 exam guide that 70-346 valid dumps pdf God may bless his arms, and grant him victory 70-346 valid dumps pdf over his ungodly enemy.

Mi Sone, thou 300-070 exam dumps schalt understonde That yit towardes Wraththe 70-346 valid dumps pdf stonde 1090 Of dedly vices othre tuo And forto telle here names so, It is Contek and 300-070 exam dumps Homicide, 300-070 exam dumps That ben to 300-070 exam dumps drede on every side.

This is the first time since I have been here, said 70-346 valid dumps pdf he, that any one has entered here.

But Fritz was not silent he 300-070 exam dumps crouched near officer Buschman, and whispered many and strange things in 70-697 exam guide his ear.

But their first vexation 70-697 exam guide having passed off, Thenardier, with his wonderful instinct, 70-697 exam guide had very quickly comprehended that it is never advisable to stir up the prosecutor of the Crown, and that his complaints with regard to the abduction of Cosette would have as 300-070 exam dumps their first 300-070 exam dumps result to fix upon himself, and upon many dark affairs which he had on hand, the glittering eye of justice.

At 70-346 valid dumps pdf the same time, over his childish countenance 70-346 valid dumps pdf which was, at once so impudent and so serious, so giddy and so profound, so gay and so heart breaking, passed all those grimaces of an old man which signify Ah 70-346 valid dumps pdf bah impossible My sight is bad I am dreaming can this 70-697 exam guide be no, it is not but yes why, no etc.

The group of insurgents who were defending the 70-346 valid dumps pdf 70-697 exam guide centre 70-697 exam guide retreated in confusion.

This child, whan he was bore thus, 1620 Aboute his moder to ful age, 70-697 exam guide That he can reson and langage, In good astat was drawe forth And whan he was so mochel worth To stonden in a mannes stede, Circes his moder hath him bede That he schal to his fader go, And tolde him al togedre tho What man he was that him begat.

Can any one understand, 70-346 valid dumps pdf exclaimed 70-346 valid dumps pdf Feuilly 70-697 exam guide bitterly, those men, and he cited names, well known names, even celebrated names, some belonging to the old army who had promised to join us, and taken 70-697 exam guide an oath to aid us, and who 300-070 exam dumps had pledged their honor to it, 300-070 exam dumps and who 70-346 valid dumps pdf are our generals, 70-346 valid dumps pdf 300-070 exam dumps and who abandon us And Combeferre restricted himself to replying with a grave smile.

The particle, as every one knows, possesses 70-697 exam guide no significance.

It was also whispered about that he had immense sums deposited with Laffitte, with 70-346 valid dumps pdf this peculiar feature, that they were always at his immediate disposal, so that, 70-346 valid dumps pdf it was added, Madeleine could make his appearance at 300-070 exam dumps Laffitte s any morning, 70-697 exam guide sign a receipt, and carry off his two or three millions in ten minutes.

The gloom had disappeared 300-070 exam dumps from it.

A Maiden whilom ther was on, Which Daphne hihte, and such was non Of 70-697 exam guide beaute thanne, 70-346 valid dumps pdf as it was seid.

How 300-070 exam dumps could you go to live in a street like that, which is sickly, which is disagreeable, which is ugly, which has a barrier at one end, where 300-070 exam dumps one is cold, and into 70-346 valid dumps pdf which one cannot enter You are to come and install yourself here.

That concerns me.

The king and the vinour also Of 70-411 exam guide pdf wommen comen bothe tuo And ek he seide hou 642-883 test questions and answers pdf that 70-411 exam guide pdf 70-411 exam guide pdf manhede 642-883 test questions and answers pdf Thurgh strengthe unto the wommanhede Of love, wher he wole or 642-883 test questions and answers pdf non, Obeie schal and therupon, 1880 To schewe of wommen the maistrie, 642-883 test questions and answers pdf A tale which he syh with yhe As 70-411 exam guide pdf for ensample he tolde this, Hou Apemen, of Besazis Which dowhter was, in the paleis 642-883 test questions and answers pdf 1Z0-067 exam vce Sittende upon his hihe deis, Whan he was hotest in his ire Toward the grete of 1Z0-067 exam vce his empire, Cirus the 642-883 test questions and answers pdf king tirant sche tok, And only with hire goodly lok 1890 Sche made him debonaire and meke, And be the chyn and be the cheke Sche luggeth him riht as hir liste, That nou sche japeth, nou sche kiste, 1Z0-067 exam vce And 1Z0-067 exam vce doth with him what evere hir liketh Whan that sche loureth, thanne he siketh, And whan sche gladeth, he is glad And thus this king was overlad With hire which his lemman was.

Carriages were going and 70-411 exam guide pdf coming.

570 As 70-411 exam guide pdf of thin Ere and of thin 642-883 test questions and answers pdf yhe I 1Z0-067 exam vce woll nomore specefie, Bot I woll axen overthis 642-883 test questions and answers pdf Of othre thing how that it is.

For every yeer thei schope hem so, Thei of Athenys, er 642-883 test questions and answers pdf thei go Toward that ilke wofull 1Z0-067 exam vce chance, As it was set in ordinance, Upon fortune 1Z0-067 exam vce here lot thei caste Til that These 1Z0-067 exam vce s ate laste, 5310 Which was the kinges Sone there, Amonges 70-411 exam guide pdf othre that ther were In thilke yeer, as it befell, The lot upon his chance fell.

What a reason for lasting Boulatruelle, with the rapidity of joy, dropped rather than descended from the tree.

With such young blood and fresh hearts Nature often does wonders.

The diamonds and rubies seem wet, and make veiled beings 1Z0-067 exam vce in the shadow below weep, their sides bruised 642-883 test questions and answers pdf with the hair shirt and their iron tipped scourges, their breasts crushed with wicker hurdles, their knees excoriated with prayer women who think themselves wives, spectres who think themselves seraphim.

But Gottsched has really great and imperishable merit, said Quintus, eagerly.

But I am convinced that he is a bold adventurer, he has 70-411 exam guide pdf boasted that he will defy me, that is certainly what no one has done before him, and what no one will do after him, but it will rest there, you may believe me.

The 1Z0-067 exam vce Hotel Rambouillet nearly adjoins the Cour des Miracles.

Inthose days I was 1Z0-067 exam vce young, and all sorts of fancies bright and darktenanted 642-883 test questions and answers pdf my mind the memories of nursery 642-883 test questions and answers pdf stories were there amongstother rubbish and when they recurred, maturing youth added to thema vigour 642-883 test questions and answers pdf and vividness beyond 70-411 exam guide pdf 1Z0-067 exam vce what 642-883 test questions and answers pdf childhood could give.

The idea 70-411 exam guide pdf of returning to her native town of sur occurred to her.

One might even, in that prison, precisely at the 70-411 exam guide pdf spot where the sewer which served the unprecedented escape, in broad daylight, of thirty prisoners, in 1843, passes under the culvert, read his name, PANCHAUD, audaciously carved by his own hand on the wall of 1Z0-067 exam vce the sewer, during one of his attempts at flight.

She would have paid no 70-411 exam guide pdf attention to my request 1Z0-067 exam vce for Trenck s release.

it was two milliards, six hundred millions, at twenty eight 642-883 test questions and answers pdf livres the mark, which was equivalent in 1760, according to Desmarets, to four milliards, 70-411 exam guide pdf five hundred millions, 70-411 exam guide pdf which would to day be equivalent to twelve milliards.

Meantime, Brocklehurst, standing on the hearth with his handsbehind his back, majestically surveyed the whole school.

This 642-883 test questions and answers pdf briddes name was as tho 70-411 exam guide pdf Corvus, the which was thanne 70-411 exam guide pdf also Welmore whyt than eny Swan, And he that 1Z0-067 exam vce schrewe al that he can Of his ladi to Phebus seide And he for wraththe his 1Z0-067 exam vce swerd outbreide, 800 With which Cornide anon he slowh.

7 เรื่องเด่น DJI OSMO Mobile 3

2. มี Template VDO ให้ใช้ รองรับทั้ง iOS และ Android

แอพพลิเคชั่นของ DJI Osmo Mobile 3 จะมีความสามารถที่เรียกว่า One Tap Template คือการกดเลือกรูปแบบวิดีโอที่เราต้องการ แล้ว Gimbal จะทำการคำนวณให้ ซึ่งทำให้คนทั่วไปที่อยากจะถ่ายวิดีโอมุมยาก ๆ ก็จบได้ด้วยการเลือกเทมเพลตครั้งเดียว อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาด ​Gimbal สำหรับมือถือ เพราะทำให้ไม้กันสั่นเป็นเหมือนผู้ช่วยในการถ่ายวิดิโอฟุตเทจแบบยาก ๆ ได้เลย

7 เรื่องเด่น DJI OSMO Mobile 3

3. ทำให้เราได้ Footage ที่นิ่ง รองรับการถ่าย Video Vlog ด้วย Smartphone ได้ดีมาก

Footage ที่เราจะได้จากการใช้ Smartphone ในการใช้ Gimbal ตัวนี้ถ่าย มีจุดเด่นหลายอย่างมาก อย่างแรกคือวิดีโอโดยรวมของเรานิ่งขึ้นแน่นอน แล้วก็อย่างที่สองต่อมาคือตัว Gimbal จะมีโหมด Hyper-Lapse Hype โหมดนี้จะทำให้เราถ่าย Footage แบบ Hyper-Lapse ง่าย ๆ เลย แค่เดินถ่ายวิดีโอตามปกติแต่ได้ Output ออกมาเป็น Hyper Lapse เลยทันที

7 เรื่องเด่น DJI OSMO Mobile 3

4. ใช้งานง่ายสำหรับมือใหม่ จัดการทุกอย่างได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว (One Hand Operation)

การออกแบบของ DJI Osmo Mobile 3 นั้นมีการออกแบบเพื่อให้สามารถสั่งงานด้วยมือข้างเดียว ทำให้มือใหม่ควบคุมได้ง่าย เราสามารถจับถือได้อย่างกระชับมือ แล้วก็คอนโทรลทุกอย่างได้ด้วยมือข้างเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนมุมกล้อง เคลื่อนไหวมุมมองต่าง ๆ ก็สามารถที่จะทำได้เลย

7 เรื่องเด่น DJI OSMO Mobile 3

5. รองรับการถ่าย Facebook Live ได้ดีมาก ไฟล์นิ่ง

สำหรับคนที่ชอบถ่าย Facebook Live สามารถที่จะใช้ไม้กันสั่นตัวนี้ให้เป็นผู้ช่วยในการ Live ได้อย่าเป็นมืออาชีพกันเลยทีเดียว

7 เรื่องเด่น DJI OSMO Mobile 3

6. มี Creative Mode สำหรับถ่าย Timelapse, Panorama

การถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ Timelapse ก็จะมีโหมดแยกให้เรียกว่า Creative Mode เราสามารถที่จะถ่ายภาพ Panorama ได้ทั้งแบบปกติและแบบ 3×3 ส่วนการถ่าย Timelapse ก็สามารถถ่ายผ่านโหมดนี้ได้เลย

7. ชาร์จเพียงครั้งเดียวใช้งานได้นาน 15  ชั่วโมง

การใช้ Gimbal ถ่ายวิดีโอเรียกได้ว่าสุดยอดมาก คือสามารถถ่ายวิดีโอได้นาน 15 ชั่วโมง ถ้าเปิด Gimbal ไว้ตลอดเวลาก็รองรับการถ่ายงานแทบจะทั้งวันแล้วแบตยังเหลือ (คงไม่มีใครถ่ายนานเกิน 8 ชั่วโมงหรอกนะ) นอกจากนี้ ถ้าเป็นการใช้แบบคนทั่วไป ก็ถือว่าอยู่ได้หลายวันเลยด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว

DJI Osmo Mobile 3 ประกันศูนย์ ราคา 3,490 บาท ที่ lnwgadget ครับ

พื้นฐานการถ่ายภาพมือใหม่ที่ควรรู้

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save