fbpx

7 ประโยชน์ของการใช้จุดตัดเก้าช่อง เพื่อพัฒนาด้านการจัดองค์ประกอบภาพ

7 ประโยชน์ของการใช้จุดตัดเก้าช่อง เพื่อพัฒนาด้านการจัดองค์ประกอบภาพ จุดตัดเก้าช่อง หรือกฏสามส่วน เป็นกฏพื้นฐานที่จะได้ยินเป็นอันดับแรก ๆ เมื่อเริ่มต้นถ่ายภาพเพราะช่วยในการจัดองค์ประกอบภาพแบบง่ายที่สุดและใช้ได้ผลจริง ซึ่งจุดตัดเก้าช่อง เกิดจากการตัดกันของเส้นตรงแนวนอน 2 เส้นที่แบ่งภาพแนวนอนออกเป็นสามส่วน และเส้นแนวตั้ง 2 เส้นที่แบ่งภาพแนวตั้งออกเป็นสามส่วน 

โดยจะเกิดช่องว่างอยู่ 9 ช่องและมีจุดตัดเกิดขึ้น 4 จุด โดยจุดตัด 4 จุดนั้นจะเป็นตำแหน่งที่สายตาจะมองบริเวณนั้นเป็นอันดับแรก ดังนั้นมือใหม่ที่หัดจัดองค์ประกอบจะได้ยินว่าให้วางตัวแบบไว้บนจุดตัดจะช่วยให้ตัวแบบและวัตถุนั้นดึงดูดสายตา

7 ประโยชน์ของการใช้จุดตัดเก้าช่องเพื่อพัฒนาด้านการจัดองค์ประกอบภาพ

1. ช่วยในการจัดวางจุดสนใจให้เป็นที่สนใจ

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นถ่ายภาพ อาจจะเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่รู้ว่าจะถ่ายภาพออกมาอย่างไร เอาอะไรวางตำแหน่งไหน และนี่เองจุดตัด 9 ช่องเป็นทางออกสำหรับมือใหม่ได้ เพราะจุดตัดเก้าช่องจะบอกได้ว่าให้วางภาพในตำแหน่งไหน เพื่อให้ได้ความสนใจ หรือวางในสัดส่วนไหนที่จะสื่อสารภาพได้ตามที่ต้องการ

2. ช่วยจัดวางภาพให้ดูสมดุล

เมื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามส่วน ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง การถ่ายภาพเพื่อให้ภาพดูสมดุลจึงทำได้ง่ายขึ้น เพราะเมื่อวางตัวแบบที่ส่วนด้านซ้าย ก็ต้องมีวัตถุหรือสิ่งของเพื่อวางและดุลน้ำหนักภาพในด้านขวา โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสื่งของหรือวัตถุที่มีขนาดหรือน้ำหนักเท่ากันเท่านั้น บางอย่างที่เบากว่าเล็กกว่าก็สามารถที่จะช่วยถ่วงน้ำหนักภาพได้ระดับหนึ่ง

3. ช่วยจัดวางภาพแบบสมมาตร

ถ้าหากต้องการจัดวางแบบสมมาตร เพียงวางตัวแบบให้อยู่ช่องที่  2 หรือช่องกลางแล้วมองซ้ายขวา หรือบนล่างหรือให้ส่วนกลางของภาพอยู่ช่องที่สอง แล้วให้องค์ประกอบของสองข้างมีน้ำหนักเท่ากัน หรือมีความพอดี เหมือนกับการเอากระจกมาวาง โดยภาพที่สองข้างจะดูเหมือนเป็นเงาของซึ่งกันและกันครับ 

4. ช่วยจัดช่องว่างให้ภาพ

การวางภาพตามสัดส่วนที่เกิดขึ้นจะทำให้รู้ว่า ยังคงเหลือช่องวางในจุดไหน ช่องว่างเป็นกี่ส่วนของภาพทั้งหมด ในกรณีที่ต้องการถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคการจัดวางแบบ Negative space สามารถจัดวางโดยให้ภาพอยู่ช่อง 1 ใน 9 หรือจะเป็นการวางบนจุดตัด แล้วส่วนอื่นก็ไม่ต้องมีวัตถุหรือองค์ประกอบอื่นมาเติมเต็มอีกเลยก็จะได้ภาพแบบ Negative space อย่างที่ต้องการ

5. ช่วยให้เห็นทิศทางการเคลื่อนที่และมีพื้นที่ในการเล่าเรื่อง

นอกจากจะเห็นช่องว่างแล้ว การสร้างช่องวางในภาพ สามารถใช้เป็นพื้นที่สำหรับสายตา หรือใช้สำหรับการเล่าเรื่องได้ เช่นการเคลื่อนที่จากด้านขวา ไปด้านซ้ายของภาพ หรือการถ่ายภาพบุคคลที่มีการทอดสายตาไปด้านข้าง การวางภาพในสัดส่วน 1 ใน 3 ก็จะช่วยให้มีช่องว่างสำหรับสายตาและสำหรับทิศทางในการเคลื่อนที่ และสามารถมีพื้นที่ในการเล่าเรื่องอีกด้วย

6. ช่วยกำหนดความสำคัญของตัวแบบในภาพ

ในภาพถ้าอยากจะให้ตัวแบบมีความสำคัญ ให้วางลงบนจุดตัดหรือเส้นแบ่งที่สอง หรือจะให้ตัวแบบอยู่กลางภาพก็ได้เช่นกัน ในทางกลับกัน จุดตัดเก้าช่องก็สามารถกำหนดให้ไม่มีความสำคัญได้ โดยให้ตัวแบบอยู่เลยเส้นที่สองไปเกือบชิดเส้นขอบ หรือการวางอยู่มุมภาพให้มีสัดส่วน 1 ใน 9 หรือน้อยกว่า 1 ใน 3 ของภาพ ก็จะช่วยลดความน่าสนใจและลดความสำคัญของตัวแบบได้ ในกรณีนี้ มักจะใช้กับการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอเพื่อเล่าเรื่องราวหรือสื่อสารเพื่อสะท้อนภาพในเชิงความคิด

7. ช่วยในการจัดวางภาพแบบ Perspective

การวางภาพแบบ Perspective จะเป็นการวางองค์ประกอบภาพโดยให้จุดที่อยู่ไกลดูเหมือนลึกลงไปในภาพ และเส้นนำสายตาก็จะพาดิ่งลึกลงไปในภาพเช่นกัน การใช้จุดตัดเก้าช่องสามารถวางจุดที่อยู่ไกลไว้ส่วนกลางภาพจะช่องว่างกลางหรือค่อนไปด้านล่างหรือด้านบนก็ได้ ใช้การถ่ายมุมกว้างเก็บรายละเอียดโดยรอบ ทั้งยังจะทำให้ภาพดูลึกลงไปมากขึ้นด้วยแล้วเส้นนำสายตาจะช่วยให้ภาพดูลึกลงไปได้โดยอัตโนมัติ

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายภาพ LANDSCAPE ได้ที่นี่

เข้ามาพูดคุยเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่ PHOTOSCHOOLTHAILAND

Start typing and press Enter to search