fbpx

My Photo Project

25 ไอเดียถ่ายภาพผู้หญิงกับเเสงเงา shadow stripes

shadow Stripes เป็นการลอดของเเสงที่ทะลุผ่านตัวกลางซึ่งเป็นได้ทั้งของเเข็งของเหลว เช่น เเสงที่ทะลุผ่านช่องหน้าต่าง ใบไม้ รูพรุนของผ้า หรือหมวกฟาง ทำให้เงาที่ทอดลงมา

Start typing and press Enter to search