Read More

รีวิวกล้อง Lomo Instant Automat Riviera Edition กล้องโลโมสายอาร์ต สไตล์ชิค ๆ

กล้องฟิล์มในยุคปัจจุบันหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกล้องตัวนี้ เพราะเป็นกล้อง Lomo สไตล์อาร์ต เน้นงานอารมณ์ สำหรับคนอยากครอบครองกล้องฟิล์มที่สวยและแตกต่างจากกล้อง Instax ทั่วไปในตลาด