Read More

การสนทนาที่ไม่เกิดประโยชน์ในที่ทำงาน

การสนทนาในออฟฟิศนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวัน แต่ก็จะมีประเด็นบางประเด็นที่มันส่งแต่ผลเสียกับเราทั้งนั้นเลย แล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใด ๆ ในที่ทำงานด้วย โดยเฉพาะการที่มันส่งผลเสียโดยตรงกับเรา