fbpx

การเลือกตัวแบบเพื่อการถ่ายภาพ

5 วิธีเลือกตัวแบบสำหรับการถ่ายภาพขาวดำให้ดูสวยงามน่าสนใจ

5 วิธีเลือกตัวแบบสำหรับการถ่ายภาพขาวดำให้ดูสวยงามน่าสนใจ การถ่ายภาพขาวดำเป็นการสื่อสารเรื่องราวผ่านแสงและเงาที่เป็นสีในโทนขาวดำ จุดที่มีแสงสว่างจะให้ภาพที่มีสีขาวไล่โทนตามความเข้มแสง ส่วนจุดมืดหรือเงาก็จะให้สีเทาและสีดำ ภาพจึงจะไม่แสดงสีสันของตัวแบบหรือองค์ประกอบในภาพนอกจากแสงและเงาเท่านั้น

5 วิธีการเลือกตัวแบบเพื่อให้ภาพมีเรื่องราว และมีความน่าสนใจในการนำเสนอ

5 วิธีการเลือกตัวแบบเพื่อให้ภาพมีเรื่องราว และมีความน่าสนใจในการนำเสนอ ความรู้สึกตอนที่อยากจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพของช่างภาพมือใหม่มีหลายปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น ทั้งความน่าสนใจของตัวแบบเอง หรือความสนใจในความต้องการที่อยากจะเล่าเรื่องบางอย่างหรือบันทึกเหตุการณ์สำคัญ

Start typing and press Enter to search