Read More

5 ข้อได้เปรียบของช่างภาพที่มีเว็บบล็อกเป็นของตัวเอง

ทั่วไปแล้วนั้นช่างภาพส่วนใหญ่จะเลือกใช้ Facebook Pages ในการแสดงผลงาน โปรไฟล์การถ่ายภาพของเราเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับช่างภาพที่มีเว็บบล็อกเป็นของตัวเองนั้นยังสามารถสร้างข้อได้เปรียบหลายอย่าง ที่จะทำให้เราสามารถหาลูกค้าได้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานเราได้มากขึ้นด้วย