fbpx

รีวิวเเบตเตอรี่กล้อง SPA NP-FW50

รีวิวเเบตเตอรี่กล้อง SPA NP-FW50 สำหรับกล้อง SONY Mirrorless

รีวิวเเบตเตอรี่กล้อง SPA NP-FW50 สำหรับกล้อง SONY Mirrorless ปกติแล้วแบตเตอรี่กล้องที่เราใช้ก็จะเป็นของแบรนด์ค่าย ซึ่งแน่นอนว่าใช้ได้ดีและเราก็ไม่เคยต้องกังวลในเรื่องของประสิทธิภาพ เพราะเป็น Battery ค่าย แต่จะมีสิ่งนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าคาใจอยู่พอสมควรก็คือเรื่องของราคาแบตเตอรี่ค่ายต่อก้อนค่อนข้างเยอะ อีกทั้งแบตเตอรี่กล้องบางรุ่นเนี่ยใช้ได้ไม่นานมาก ราคาสูง ก็ต้องซื้อหลาย ๆ ก้อน อาจจะต้องมีงบประมาณ 5-6...

Start typing and press Enter to search