Read More

รีวิว Laowa 15mm F2 Zero-D Sony FE เลนส์มุมกว้างมืออาชีพ ไม่มี Distortion สำหรับกล้อง Full Frame

รีวิว Laowa 15mm F2 Zero-D เลนส์มุมกว้างชนิดพิเศษที่ออกมาให้ Distortion เป็นศูนย์ เพื่อเน้นการถ่ายภาพแนว Landscape และสถาปัตยกรรมได้สมจริงมากขึ้น ซึ่งจุดเด่นของเลนส์แบรนด์นี้ นอกจากนี้ยังให้รูรับแสงที่กว้างถึง F2 ซึ่งช่วยให้ถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดี และสามารถที่จะนำไปถ่ายภาพดาวได้ สำหรับคนที่ถ่ายภาพ Landscape ตอนกลางคืนก็มีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้งานได้มากขึ้น