Read More

รีวิว NISI IR NANO ND1000 ฟิลเตอร์แผ่นตัดแสง 10 Stop ขนาด 100x100mm เพื่อการถ่ายภาพ Landscape โดยเฉพาะ ใช้กับ NISI V5 และ NISI V6 ได้

รีวิว NISI IR NANO ND1000 ฟิลเตอร์แผ่นตัดแสง 10 Stop ขนาด 100x100mm เพื่อการถ่ายภาพ Landscape โดยเฉพาะ ใช้กับ NISI V5 และ NISI V6 ได้ ในการถ่ายภาพ Landscape นั้นหลายคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสในเรื่องของการใช้ Shutter Speed ในตอนกลางวันนาน ๆ ซึ่งถ้าถามว่าทำไมต้องใช้ เหตุผลก็เพราะว่าเราต้องการ Effect ที่เกิดจาก Shutter Speed นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายน้ำตกให้เป็นเส้น การถ่ายภาพท้องฟ้าให้เมฆไหล รวมถึงการถ่ายภาพน้ำทะเล ทุกอย่างที่ต้องใช้ Shutter Speed นาน ๆ นั้น ไม่สามารถทำในตอนกลางวันได้เลยถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ND Filter หรือ Neutral Density Filter นั่นเองครับ