fbpx

วิธีหัดถ่ายภาพ

การถ่ายภาพด้วยกฎสามส่วน พื้นฐานของวิธีการจัดองค์ประกอบภาพที่ง่ายที่สุด

กฎสามส่วนเป็นเทคนิคที่การถ่ายภาพที่จำเป็น และสามารถนำไปใช้กับทุก ๆ เรื่องเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและความสมดุลของภาพ และเป็นหนึ่งในเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพที่มีประโยชน์มากที่สุดอย่างหนึ่ง ซึ่งกฎสามส่วนนี้จะเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ถ่ายภาพได้กับทุกกล้องของโลกใบนี้

Start typing and press Enter to search