fbpx

เรื่องที่มือใหม่มักจะทำพลาดเวลาถ่ายรูป

12 เรื่องที่มือใหม่หัดถ่ายมักทำพลาด และวิธีแก้ไข

เรื่องที่มือใหม่หัดถ่ายมักทำพลาดและการแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดซ้ำ เมื่อเกิดความผิดพลาดกับภาพถ่าย มือใหม่อาจจะรู้สึกเสียใจเมื่อมันเกิดขึ้น และถ้ายิ่งเป็นภาพที่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่พลาดไม่ได้แต่กลับพลาด

9 ข้อที่มือใหม่หัดถ่ายภาพมักทำพลาด 

สิ่งที่มือใหม่มักทำพลาดเป็นเรื่องที่รวบรวมมาจากประสบการณ์ของช่างภาพ ซึ่งในบางข้อก็ไม่น่าจะเกิดขึ้น เเต่ก็เกิดขึ้นนะ บทความนี้ จะบอกว่า 9 ข้อที่มือใหม่หัดถ่ายภาพมักทำพลาด มีอะไรบ้าง จะได้เรียนรู้เพื่อที่จะไม่ทำผิดพลาดซ้ำยังไงล่ะ 9 ข้อที่มือใหม่หัดถ่ายภาพไม่ควรพลาด 1. ปรับค่า ISO ไม่เหมาะสม ในสภาพวะที่เเสงน้อย ISO เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้ภาพสว่างขึ้น  และในสภาวะที่เเสงจ้า...

6 เรื่องที่มือใหม่มักจะทำพลาดเวลาถ่ายรูป เรามาดูและฝึกให้เก่งขึ้นกันเถอะ

6 เรื่องที่มือใหม่มักจะทำพลาดเวลาถ่ายรูป เรามาดูและฝึกให้เก่งขึ้นกันเถอะ มือใหม่หัดถ่ายภาพก็ต้องมีเรื่องผิดพลาดเป็นธรรมดา ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่จะได้รู้ว่า ยังต้องพัฒนาในด้านไหน หรือยังมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงอีกบ้าง เมื่อรู้ก็จะได้เเก้ไขและไม่ทำผิดพลาดอีก

Start typing and press Enter to search