fbpx

Depth of field คืออะไร

4 ข้อดีของการใช้ Depth of field (DoF) ในการถ่ายภาพและวิดีโอ

4 ข้อดีของการใช้ Depth of field (DoF) ในการถ่ายภาพและวิดีโอ Depth of field (DoF) หรือระยะชัดลึกซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะของเลนส์รูรับแสงและระยะชัดของภาพ ซึ่งเสน่ห์ของการใช้งาน DoF ทำให้ภาพดูมีความน่าสนใจมากขึ้นและสามารถใช้งานได้กับทั้งในการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ

การละลายฉากหลัง และ Depth of field คืออะไร มีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้าง เรื่องพื้นฐานที่มือใหม่ควรรู้

การละลายฉากหลัง และ Depth of field คืออะไร มีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้าง มีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้าง Depth of field (DoF) เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นกับการถ่ายภาพเป็นการสร้างมิติลึกตื้นให้กับภาพแสดงให้เห็นระยะที่ใกล้และไกลของวัตถุโดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะของเลนส์ รูรับแสงและระยะชัดของภาพโดยทั่วเรามักจะได้ยินระยะชัดลึก ชัดตื้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้ภาพชัดด้านหน้าส่วนของพื้นหลังเบลอ หรือชัดส่วนด้านหลัง เพื่อใ่ห้ส่วนที่อยู่ฉากหน้าเบลอ ซึ่งการถ่ายภาพโดยใช้...

Start typing and press Enter to search