fbpx
Home Tags Gimbal Stabilizer

Tag: Gimbal Stabilizer

รีวิว NISI IR NANO ND2000 100x100mm Landscape Filter เน้น Effect 11...

รีวิว NISI IR NANO ND2000 100x100mm Landscape Filter เน้น Effect 11 Stop ที่จะช่วยให้ช่างภาพสามารถที่จะถ่ายภาพน้ำตก ทะเล และสร้าง Effect ที่สวยงามด้วยการใช้ Shutter Speed นาน ๆ ตอนกลางวันได้ ซึ่งจุดเด่นของ NISI IR ND2000 รุ่นนี้จะลดแสงที่ 11 Stop นั่นเอง