Read More

ไขปริศนากราฟ อ่านค่า Histogram

Histogram สามารถพบได้ในทุกซอฟต์แวร์ที่ใช้ตกแต่งภาพในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีอยู่ในกล้อง Mirrorless หรือ กล้อง DSLR ของเราด้วย ซึ่งเราจะเห็นมันประจำจนชินแหละ เพียงแต่หลายคนยังไม่เข้าใจว่า "Histogram มีประโยชน์อะไร?" ซึ่งจริง ๆ แล้ว Histogram กับการถ่ายภาพมีความสำคัญมาก
Read More

วิธีอ่านค่า Histogram แบบเข้าใจง่ายและการนำไปใช้งานจริง

เคล็ดลับในการอ่านค่า HISTOGRAM สำหรับคนที่เพิ่งถ่ายภาพ เข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้หลายคนเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำกราฟนี้ไปใช้ในการถ่ายภาพได้ตรงตามที่ต้องการ