fbpx

OneGo Backpack

7 เหตุผลทำไมต้องใช้ PGYTECH OneGo Backpack

กระเป๋า PGYTECH OneGo Backpack เป็นกระเป๋าที่มีความจุ 18L ที่สามารถปรับแต่งการใช้งานได้อย่างอิสระ รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ สามารถใส่ได้ทั้ง กล้อง เลนส์ กิมบอลไปจนถึงเสื้อผ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ตอบโจทย์ช่างภาพ YouTuber Vlogger Content Creator ผู้ที่ชื่นชอบการเดินทาง ที่สามารถใช้การเดินทางได้ด้วยกระเป๋าใบเดียว...

Start typing and press Enter to search