Read More

กล้อง Mirrorless ปี 2018 เน้นวีดีโอ ทำ Vlog ท่องเที่ยวในงานกล้อง 2018 ที่ ZoomCamera Fair 8

กล้อง Mirrorless ปี 2018 เน้นวีดีโอ ซึ่งในปีนี้มีกระแสของการทำ Content ในด้าน Video เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นภายใต้งบประมาณที่คุ้มค่าที่สุดผมก็เลยได้นำกล้อง Mirrorless และ DSLR
Read More

รวมโปรโมชั่น ZoomCamera Fair 8 อัพเดตโปรโมชั่นจนจบงาน 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2018 ณ ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย

งานกล้อง 2018 ณ ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ZoomCamera Fair 8 วันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2018 อัพเดตโปรโมชั่นตลอดทั้งงาน อัพเดตก่อนใคร ลงรุ่นให้เรียบร้อย
Read More

ซื้อกล้อง Mirrorless รุ่นไหนดี คู่มือเลือกซื้อกล้องปี 2018 และสิ่งที่ต้องรู้ก่อนซื้อ

อัพเดตข้อมูลและแนวทางการเปรียบเทียบเพื่อซื้อกล้อง Mirrorless ในปี 2018 รวมถึงสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลือกซื้อกล้องใหม่ เพื่อให้คนที่กำลังมองหากล้องคู่ใจในปี 2018 นี้ได้กล้องที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น และไม่ต้องเจ็บตัวเวลาที่มีกล้องรุ่นใหม่ออกมา ข้อมูลอัพเดตตลอดทั้งปีนะ ถ้ามีกล้องรุ่นใหม่ก็จะปรับปรุงเพิ่มเติมด้วย