Read More

สอนตากล้องทำบล็อก #2 : รู้จักกับ WordPress ก่อนเริ่มลงมือทำจริง

บทความนี้จะช่วยปูพื้นฐานให้กับคนที่เพิ่งเริ่มต้นครับ มาทำความรู้จักกับระบบที่เราจะใช้ทำบล็อก มันคืออะไร จุดเด่นมีเรื่องไหนบ้าง ทำไมต้องใช้ Wordpress และทำไมเราต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยล่ะ?