Read More

20 เทคนิคถ่ายภาพพิธีแต่งงาน และการเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในงาน

งานแต่งงานเป็นงานพิเศษที่ได้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตของคนรัก นอกจากนี้สิ่งต่าง ๆ ที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่องานนี้ต้องมีความละเอียดอ่อน และต้องใส่ใจเป็นอย่างมากในทุกเรื่อง