TENKAWA Photo Contest 2018

การประกวดภาพถ่ายเท็งคาวา “ไปฮอกไกโดกันเถอะ!” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปี 2018

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ความเป็นมา

เพื่อฉลองความผูกพันสัญญามิตรภาพ  ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมการเท็งคาวาได้พิจารณาจัดการประกวดภาพถ่ายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ทั้งไทย และต่างประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ผ่านการถ่ายภาพ และเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการถ่ายภาพให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง

‘The International High School Students’ Photo Festival Exchange’
หรือเทศกาลประกวดภาพถ่ายนานาชาติระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เมืองฮิงาชิคาวา จังหวัดฮอกไกโด คืออะไร ?

เนื่องจากเมื่อ 30 ปีที่แล้ว เมืองฮิงาชิคาวา (Higashikawa, Hokkaido) ถูกประกาศให้เป็น “เมืองแห่งการถ่ายภาพ” หนึ่งเดียวของโลก ดังนั้นจึงมีการพัฒนาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการถ่ายภาพ เพื่อทำให้เมืองเกิดความสมดุลและความสามัคคีในอนาคต ‘The International High School Students’ Photo Festival Exchange’ จึงถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งเป็นการประกวดภาพถ่ายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 11 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม อุซเบกิสถาน อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย แคนาดา ลัตเวีย สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปีล่าสุด ได้เปิดโอกาสให้กับเยาวชนจากประเทศพม่า และมาเลเซีย ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้ด้วย ทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามลำดับ อีกทั้งได้รับประสบการณ์อันน่าภาคภูมิใจ และเพื่อนชาวต่างชาติที่มีความสนใจและให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองอันหลากหลาย เกิดเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในระดับนานาชาติ

มิตรภาพระหว่าง ‘เชียงใหม่’ และ ‘ฮอกไกโด’

การประกวดภาพถ่ายเท็งคาวา “ไปฮอกไกโดกันเถอะ!” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปี 2018 นี้ จะคัดเลือกทีมจำนวน 6 ทีมเพื่อมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศกันที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน ปี 2018 ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปทัศนศึกษา และเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายรอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ ‘The 4th International High School Students’ Photo Festival Exchange’ ที่เมืองฮิงาชิคาวา จังหวัดฮอกไกโด (Higashikawa, Hokkaido) โดยทีมที่ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “เท็งคาวา” ประกอบด้วยนักเรียน 3 คน และคุณครู 1 คน จะได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 8 วัน 7 คืน ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม

รายละเอียดการสมัคร 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1. สมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 คน และคุณครูที่ปรึกษา 1 คน
(นักเรียนและคุณครูต้องสังกัดในโรงเรียนเดียวกัน และแต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้สูงสุด 3 ทีม)
*หมายเหตุ: โรงเรียนต้องอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ดาวน์โหลดใบสมัครที่https://www.facebook.com/TenkawaPhotoContest
จากนั้นส่งภาพถ่ายในหัวข้อ “เมืองที่ฉันรัก” (My Favorite Town) ตามรายละเอียดดังนี้
2.1) ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย <แบบ F1>
2.2) ภาพถ่ายที่พิมพ์ออกมาขนาด A4 จำนวน 6 ภาพ พร้อมติดฉลากทะเบียนภาพที่ด้านหลังทุกภาพ <แบบ F2> 2.3) CD ไฟล์ภาพถ่ายจำนวน 6 ภาพ สกุลไฟล์ .jpeg โดยตั้งชื่อแต่ละไฟล์ภาพดังนี้ลำดับภาพ_โรงเรียน_ชื่อทีม
3. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2018 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์และต้องเป็นแบบลงทะเบียน) มาตามที่อยู่
บริษัท เค.เอ็ม.ต้มยำ จำกัด 168 หมู่ 1 ถนนชมดอย ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
4. เมื่อส่งแล้วกรุณายืนยันการส่งมาทางอีเมล์[email protected]
โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมล์ยืนยันการส่งภาพ_โรงเรียน_ชื่อทีม

หลักเกณฑ์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด

1. ภาพถ่ายที่นำมาประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ในงานใด หรือไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดอื่น ๆ
2. ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งภาพถ่ายได้ 1 ชุด ประกอบด้วยชุดภาพ 6 ภาพตามหัวข้อหลัก ‘เมืองที่ฉันรัก’
3. ผู้สมัครสามารถตั้งชื่อเรื่องชุดภาพได้อย่างอิสระ เช่น Smile, เด็กไทยช่างฝีมือ, ฤดูกาล,ชีวิตในชั้นมัธยมปลายฯลฯ
4. ไม่จำกัดสีของภาพ ห้ามตัดต่อภาพ แต่สามารถแต่งแสงและสีของภาพได้
5. ภาพถ่ายที่พิมพ์ออกมา ต้องมีขนาด A4
6. ภาพถ่ายที่พิมพ์ออกมาต้องติดฉลากทะเบียน (แบบ F2) พร้อมกรอกข้อมูลและติดให้ครบทั้ง 6 แผ่น

เงื่อนไขในการสมัคร

1. ผู้สมัคร 1 ทีมสามารถส่งภาพได้ 1 ชุด ประกอบด้วย 6 ภาพเท่านั้น หากสมัครมากกว่า 1 ชุดจะต้องสละสิทธิ์
2. 1 โรงเรียน สามารถสมัครได้สูงสุด 3 ทีม
3. ภาพถ่ายที่ส่งมาจะไม่สามารถเอาคืนได้
4. คณะกรรมการเท็งคาวา มีสิทธิ์ที่จะใช้ภาพถ่ายของผู้สมัครในการผลิตสื่อต่างๆ ที่ทางคณะกรรมการเท็งคาวาเป็นผู้จัดหรือเป็นผู้ร่วมสนับสนุนโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนใด ๆ
5. ค่าสมัครฟรี

การคัดเลือก

การตัดสินในรอบแรก คัดเลือก 6 ทีม เพื่อมาประกวดรอบชิงชนะเลิศภายในประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมิถุนายน 2018
การแจ้งผลการคัดเลือก
คณะกรรมการเท็งคาวาจะแจ้งผลการคัดเลือกผ่านทางโทรศัพท์เฟสบุ๊ค Tenkawa และเว็บไซต์ www.tenkawa-cm.com/th

รางวัล

ทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับนานาชาติ
(International High School Students’ Photo Festival) ที่เมืองฮิงาชิคาวาจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับเยาวชนจาก
13 ประเทศทั่วโลกเป็นเวลา 1 สัปดาห์ฟรี (โครงการดำเนินการออกค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอาหาร)

18 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

การประยุกต์ใช้ Element of Design จัดคอมโพสภาพถ่ายให้ดึงดูดน่าสนใจ

ในการถ่ายภาพเราก็มักจะเจอปัญหาว่าวัตถุ แบบ หรือพื้นที่โดยรอบที่อยู่ตรงหน้ามันดูวุ่นวาย จัดองค์ประกอบยากมาก และบ่อยครั้งช่างภาพก็ต้องตัดสินใจว่าจะนำเอาอะไรเข้าไปในเฟรมภาพ หรือเอาอะไรออกจากเฟรมภาพบ้าง
Read More

20 สุดยอดภาพที่เข้ารอบสุดท้ายในงานประกวดภาพถ่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

The EyeEm Photography Awards ได้ทำการประกาศผล 100 คนผู้เข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันปีนี้ มีภาพถ่ายกว่า 590,000 ภาพ จากช่างภาพกว่า 88,000 คนทั่วโลก และสถิตินี้เป็นงานประกวดที่ใหญ่กว่างาน Sony World Photography Awards…
Read More

5 เหตุผลที่ควรใช้ PC มากกว่า Macbook สำหรับทำภาพและตัดต่อวีดีโอ [2017]

สำหรับบทความน่าอาจจะสร้างความหงุดหงิดใจให้ผู้ใช้ Mac ไปหน่อย นี่นายหมิ่น Mac ฉันเหรอ?? ผมก็เคยเป็นหนึ่งที Mac User แต่ลองเปิดใจมองประเด็นดูแล้วก็ต้องบอกว่าใช่ตามที่เขาว่าจริง ๆ #1.ราคา อย่างที่ทราบกันมานานคือเครื่องฝั่ง PC จะได้สเปคที่มากกว่าในระดับราคาที่เท่ากันเมื่อเทียบกับ Mac แต่ต้องยอมรับว่า Brand Value…
Read More

Nikon D850 ปล่อย Teaser VDO พร้อมโชว์ Timelapse 8K Video

จากข่าวก่อนหน้านี้ที่เคยพูดถึง Nikon D850 ที่กำลังจะมานั้นตอนนี้มั่นใจได้อย่างแน่นอนแล้วว่า Nikon D850 มาแน่นอน และเป็นกล้องความละเอียดสูงอีกด้วย ซึ่งทาง Nikon ได้ปล่อยวีดีโอโชว์ศักยภาพในด้านรายละเอียดของการถ่ายภาพไว้อย่างยอดเยี่ยม
Read More

กล้อง Olympus OM-D E-M5 ที่ทำจากกระดาษสุดเนี๊ยบ

กล้อง Olympus OM-D E-M5 ที่ทำจากกระดาษสุดเนี๊ยบ ดูครั้งแรกอาจจะคิดว่าเป็นกล้อง Olympus OM-D E-M5 ของจริงที่พร้อมใช้งานได้เลย แต่สังเกตดี ๆ ก็จะเห็นว่ากล้องตัวนี้ทำจากกระดาษทั้งหมด งานเนี๊ยบทุกรายละเอียดมาก ต้องยกนิ้วให้กับศิลปินที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ผลงานจากกระดาษ ชาวญี่ปุ่น ชื่อ Kamihasami ที่ใช้เวลาในการออกแบบกล้องกระดาษ Olympus OM-D E-M5 ตัวนี้เป็นเวลาถึง 3 เดือนเต็ม