Read More

การสนทนาที่ไม่เกิดประโยชน์ในที่ทำงาน

การสนทนาในออฟฟิศนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวัน แต่ก็จะมีประเด็นบางประเด็นที่มันส่งแต่ผลเสียกับเราทั้งนั้นเลย แล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใด ๆ ในที่ทำงานด้วย โดยเฉพาะการที่มันส่งผลเสียโดยตรงกับเรา
Read More

พลังของการอ่านเปลี่ยนให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ผมใช้เวลาอ่านหนังสือแค่บนรถไฟฟ้าเท่านั้น ระหว่างไปและกลับจากที่ทำงาน จนผมเริ่มสัมผัสได้ว่า มีพลังหลายอย่างค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงเราเพียงแค่เราอ่านหนังสือ