fbpx

เทคนิคสำคัญ สำหรับมือใหม่หัดถ่ายภาพ (ตอนที่ 1)

เทคนิคสำคัญ สำหรับมือใหม่หัดถ่ายภาพ (ตอนที่ 1) บทความนี้ไม่เพียงเฉพาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งซื้อกล้องมาเเต่ก็เหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะเรียนความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมด้วย เพราะบทความนี้จะช่วยเติมความรู้พื้นฐานให้เเน่นขึ้น เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นเลยจริง ๆ วิธีการที่จะพัฒนาฝีมือด้านการถ่ายภาพ ไม่เพียงเเต่อ่านศึกษาหาความรู้เท่านั้น ต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง และเรียนรู้ความผิดพลาดจากมืออาชีพ รวมทั้งหาเทคนิคถ่ายภาพเพื่อเพิ่มไอเดียในการถ่ายภาพด้วย 

สำหรับคนที่เพิ่งถ่ายรูป แนะนำอ่าน 180 บทความสอนถ่ายภาพมือใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นจนโปรด้วยนะ
180 บทความพื้นฐานถ่ายภาพสำหรับมือใหม่ ให้เริ่มต้นได้ง่าย และเลือกอ่านได้สะดวก

เทคนิคสำคัญ สำหรับมือใหม่หัดถ่ายภาพ (ตอนที่ 1)

เทคนิคสำคัญ สำหรับมือใหม่หัดถ่ายภาพ (ตอนที่ 1)

1. ถือกล้องอย่างถูกต้องมั่นคง

อาจจะฟังดูเเปลกที่บางครั้งพบว่า มืใหม่ยังงจับกล้องผิดวิธี ทำให้เกิดการสั่น เบลอ ภาพไม่คมชัด เเละการใช้ ขาตั้งกล้องไม่ใช้เรื่องน่าอายเลย เเละยังเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะทำให้ภาพไม่สั่นไหว และคมชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถ่ายภาพในที่เเสงน้อย ขาตั้งกล้องถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลย 

เทคนิคสำคัญ สำหรับมือใหม่หัดถ่ายภาพ (ตอนที่ 1)

การจับกล้อง เพื่อให้มั่นคงนั้น ควรจับด้วยมือสองข้าง มือข้างหนึ่งจับที่ตัวกล้อง บริเวณกริบ (Grip)  มืออีกข้างหนึ่งประคองอยู่ใต้เลนส์ เพื่อช่วยประคองกล้องให้นิ่ง เเละช่วยรับน้ำหนักของกล้องเเละเลนส์ ถือกล้องใ้ใหล้ลำตัว ในระยะที่สามารถประคองได้อย่างมั่นคง ถ้าอยากให้ได้ความมั่นคงมากขึ้น ก็พิงกำเเพง หรือนั่งชันเข่า เพื่อใช้เข่าช่วยประคอง เเละถ้าไม่มีอุปกรณ์ช่วยจริง ๆ ให้ใช้สายคล้องคอช่วย โดยกายืดกล้องออกไปให้สายตึง ก็จะช่วยเป็นการประคองไม่ให้สั่นได้

Yes, 70-483 book pdf I will be free this is the last night of my imprisonment.

As they 70-483 book pdf obeyed, he closed 70-483 book pdf and locked the door, dropping the key in his pocket.

Nearly PMP dumps pdf the whole dictionary consisted of Conserver, Conservation, Conservateur CISA ebook to be in good odor, that was the point.

The Cardinal of was a merry little man, who displayed his red stockings beneath his tucked up cassock his specialty was a hatred PMP dumps pdf of the Encyclopaedia, and his desperate CISA ebook play at billiards, and persons who, at that epoch, passed through the Rue CISA ebook M on summer CISA ebook evenings, where CISA ebook the PMP dumps pdf hotel de Cl T then CISA ebook stood, halted to listen to the shock of the balls and the piercing voice of the Cardinal shouting to his conclavist, Monseigneur Cotiret, Bishop in partibus of Caryste Mark, Abbe, I make a cannon.

In passing the PMP dumps pdf mirror he 70-483 book pdf looked at himself, CISA ebook and broke out into a merry laugh at his appearance.

A future without CISA ebook PMP dumps pdf honor, without name, without position sighed Weingarten, 70-483 book pdf despairingly.

At 70-483 book pdf 70-483 book pdf first, I thought to 70-483 book pdf smother this new birth of my heart in the mourning veil of 70-483 book pdf my past experience but my heart was like a giant in his first manhood, and cast CISA ebook off all restraint like Hercules in his cradle, he strangled the serpents which were hissing around him.

He raised his head 70-483 book pdf and CISA ebook recognized Eponine.

Wellington s situation had grown CISA ebook worse.

Even before the stranger had so clearly manifested his interest in Cosette, Thenardier had divined 70-483 book pdf his purpose.

The passer by said to the inhabitant You see what I have on my back, I must get 70-483 book pdf out, you have the key, give it to me.

However, insurrection, riot, and points of difference between the former and the latter, the bourgeois, properly speaking, knows nothing of such shades.

Nevertheless, he advanced as rapidly as possible.

Where, then, is your enthusiasm PMP dumps pdf And what are you CISA ebook doing with it Whom do you 70-483 book pdf admire, if you do not admire the CISA ebook Emperor And what more do PMP dumps pdf you want If you 70-483 book pdf will have PMP dumps pdf none of that great man, what great men would PMP dumps pdf you like He had everything.

It served to receive PMP dumps pdf the innocent whom society repulsed.

He had a comic PMP dumps pdf foundation under a tragic exterior, he asked nothing better than to frighten you, very PMP dumps pdf CISA ebook much like those snuff boxes which are in the shape of a pistol.

The young man arrived, the old PMP dumps pdf man was effaced PMP dumps pdf such is life.

He began to PMP dumps pdf catch a glimpse in Jean Valjean 70-483 book pdf of some indescribably PMP dumps pdf lofty and 70-483 book pdf melancholy figure.

Even her frivolous nature had this feminine instinct she prized personal daring and CISA ebook courage in a man more CISA ebook than all other things of strength of mind she knew nothing, and therefore she could not appreciate it, but she demanded courage, dignity, and strength of physique.

John s conduct does 70-417 exam topics not pleaseher he 70-417 exam topics spends a deal of money.

Two or three days later, Mademoiselle Gillenormand heard her 102-400 dumps father, who was alone in his room, talking aloud to himself.

THE 70-417 exam topics CHAMPMATHIEU AFFAIR CHAPTER VI SISTER SIMPLICE PUT TO THE PROOF But 102-400 dumps at that moment Fantine 70-417 exam topics was joyous.

Bossuet, extending his hand towards him, tried to impose silence 70-417 exam topics on him, and Grantaire began again worse than ever Aigle de Meaux, down with 70-417 exam topics your paws.

From 220-902 certification best questions time to time, she bent down and glanced at it then she 70-417 exam topics looked at the good man.

Enjolras ceased.

Jean Valjean bent his head, as though taking 70-417 exam topics note of this, 70-417 exam topics 220-902 certification best questions and continued What am I to Cosette A passer by.

With upturned, dreamy glance, he followed the graceful movements of the pure, white clouds, and 102-400 dumps the rapid flight of 102-400 dumps 102-400 dumps the birds.

But hearing 102-400 dumps a step in the antechamber, 220-902 certification best questions she dried her eyes, and again put on the proud mask 220-902 certification best questions 102-400 dumps of her royalty.

The 220-902 certification best questions transports, ammunition wagons, 102-400 dumps the baggage wagons, the wagons filled with wounded, on perceiving that the French 220-902 certification best questions were gaining ground and approaching the forest, rushed headlong thither.

People re acquire confidence 102-400 dumps 102-400 dumps as 102-400 dumps foolishly as they lose it human nature is so constituted.

They 220-902 certification best questions rebuild their houses for them gratuitously when they are ruined.

Marius heard 70-417 exam topics a sound 70-417 exam topics of charcoal being knocked with the tongs or some iron utensil, and Jondrette continued Have you greased the 220-902 certification best questions 70-417 exam topics hinges of the door so that they will not squeak Yes, replied the mother.

And, with an imperious motion, the frail young man of twenty years bent 70-417 exam topics the thickset 102-400 dumps and sturdy porter like a reed, and brought him to his knees in the mire.

Eat, therefore, monsieur, and when you have finished, if it is agreeable, we will chat awhile longer.

The chase abounds in grimaces and 220-902 certification best questions in comical postures.

Their theories 102-400 dumps are incriminated, their aim suspected, their ulterior motive is feared, 220-902 certification best questions their conscience denounced.

Life was the friend that appeared to Frederick, and he now felt 220-902 certification best questions his great love for it.

Nature sometimes mingles her effects and her spectacles with our actions with sombre and intelligent appropriateness, as though she 220-902 certification best questions desired to make us reflect.

In his oratory there were two straw prie Dieu, and there was an 220-902 certification best questions arm chair, 102-400 dumps also in straw, in his bedroom.

And thus hath Grece Troie danted, 7220 And hom 102-400 dumps thei torne in such manere Bot after 220-902 certification best questions this nou schalt thou hiere 70-417 exam topics The cause why this tale I telle, Upon the chances that befelle.

It 220-902 certification best questions is true, said 220-902 certification best questions he, this time 102-400 dumps 70-417 exam topics you are right but you must admit that, in general, the French language is softer and 70-417 exam topics more melodious I cannot admit it, said Gottsched, fiercely.

2. ถ่ายภาพด้วยไฟล์ RAW

RAW เป็นไฟล์ภาพชนิดหนึ่ง เเต่ไม่เหมือน jpeg เเต่เป็นการเก็บรายละเอียดข้อมูลของภาพได้โดยตรงโดยเซนเซอร์ภาพไม่มีการย่อ หรือลดค่าใด ๆ เลย นอกจากจะได้ไฟล์ขนาดใหญ่เเล้ว ยังสามารถจัดการเเละเเก้ไขภาพในกระบวนการ Post – Processing ได้ดีกว่าไฟล์ jpeg รวมทั้งการปรับเเต่อุณหภูมิ สีสัน  ค่าสมดุลเเสงขาว เเละค่าความเปรียบต่างได้ 

เทคนิคสำคัญ สำหรับมือใหม่หัดถ่ายภาพ (ตอนที่ 1)

3. เข้าใจ exposure triangle

ถึงเเม้ว่าจะรู้สึกยากที่จะทำในตอนเเรก เเต่ exposure triangle เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ISO, รูรับเเสง และ ความเร็วชัตเตอร์ เมื่อทำการถ่ายภาพก็ต้องการ บาลานซ์ค่าทั้งสามค่านี้ เพื่อจะให้ได้ภาพที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราอยากจะได้นั่นเอง

เทคนิคสำคัญ สำหรับมือใหม่หัดถ่ายภาพ (ตอนที่ 1)

ISO

ISO เป็นค่าควบคุมความไวเเสงของกล้อง ค่า ISO ต่ำ หมายถึง ค่าความไวเเสงมีน้อย ไม่ค่อย sensitive กับเเสง  ส่วนค่า ISO ที่สูง หมายถึงจะมีความไวต่อเเสงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่มีค่า ISO ที่สูง ก็ทำให้ภาพมีคุณภาพที่ลดลง เพราะเป็นสาเหตุของการเกิด  ‘noise’ ตามปกติเเล้ว ISO จะถูกตั้งไว้ที่ 100 ถึง 200เมื่อถ่ายภาพนอกตัวอาคาร หรือวันที่มีเเสงเเดดจัด เเต่ถ้ามีการถ่ายภาพในตัวอาคาร ช่วงเย็น หรือที่เเสงน้อย  ก็ปรับ ISO สูงขึ้นได้ เช่นประมาณ 400 ถึง 800 หรือจะมากกว่าก็ได้ ถ้าจำเป็น 

เทคนิคสำคัญ สำหรับมือใหม่หัดถ่ายภาพ (ตอนที่ 1)

รูรับเเสง

รูรับเเสง เป็นม่านรับเเสงที่เปิดขึ้นในเลนส์ เพื่อควบคุมการผ่านเข้าไปของเเสงไปยังเซนเซอร์  เหมือนกันการเกิด ภาพชัดลึก คือเมื่อทำให้เกิดภาพชัดลึก ชัดตื้น เกิดขึ้น ภาพชัดลึกคือ ภาพที่บริเวณรอบตัวเเบบ ยังคงชัดเเละคมทั้งภาพ โดยจะมีค่ารูรับเเสงที่มีค่า F สูง เเสงเข้าน้อย ในขณะที่รูรับเเสง กว้างขึ้น ค่า F น้อย (ปกติจะเขียน F ตามด้วยตัวเลข) อนุญาตให้เเสงเข้าได้มากขึ้น ก็จะเกิดภาพ ชัดตื้น คือจะมีภาพส่วนพื้นหลังที่เบลอ ข้อดีของเลนส์ที่ปรับให้ได้ค่ารูรับเเสงน้อย มีข้อดีคือ เมื่อถ่ายภาพ เเล้วต้องการเเยกตัวเเบบออกจากพื้นหลังอย่างชัดเจน เเต่ถ้าอยากจะถ่ายภาพกลุ่ม ก็จะต้องปรับรูรับเเสงให้เเคบลง ค่า F สูงขึ้นนั่นเอง 

ความเร็วชัตเตอร์ 

ความเร็วชัตเตอร์เป็นการควบคุมการเปิดปิดม่านชัตเตอร์ เมื่อถ่ายภาพ ถ้าปรับค่าความเร็วชัตเตอร์นาน ชัตเตอร์ ก็จะเปิดค้างไว้นาน อนณุญาตให้เเสงเข้ามาใน เซนเซอร์นานมากขึ้น การใช้ค่าความเร็วชัตเตอร์ที่เร็ว เหมาะสำหรับการหยุดภาพ ขนะที่การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ยาว ๆ จะทำให้เกิด blur motion ซึ่งเป็นเทคนิคที่น่าสนใจ เเละได้รับความนิยม เเต่อุปกรณ์เสริมที่สำคัญ คือ ขาตั้งกล้อง

4. รูรับเเสงกว้างเหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคล

เมื่อถ่ายภาพบุคคล หรืออาจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ตาม ตัวเเบบควรจะโดดเด่น เเตกต่างจากพื้นหลัง ดังนั้น จึกต้องรับให้มีค่า F ต่ำ รูรับเเสงกว้าง  เพื่อให้ตัวเเบบชัด เเต่ส่วนอื่นเบลอไป

พยายามจด หรือจำไว้ก็ได้ว่า ค่าน้อย f/ ตัวเลข หมายถึงความกว้างของรูรับเเสง การทำให้รูรับเเสงกว่าขึ้น ทไใ้หภาพที่ถ่ายออกมาดูมีอารมณ์มากขึ้น กล้องบางตัว มีค่ารู f/1.2 เเต่เลนส์บางตัวให้ค่า F  ต่ำสุด คือ f/5.6 ถึงเป็นเเบบนี้ ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เกิดภาพหน้าชัดหลังเบลอได้ ด้วยการปรับถ่ายภาพให้โหมด A โดยจะประเพียงเเค่รูรับเเสง ส่วนค่าอื่นกล้องจะปรับให้อัตโนมัติ

5. รูรับเเสงเเคบเหมาะสำหรับการถ่ายวิว

การถ่ายวิวจะเเตกต่างกันกับการถ่ายภาพบุคคล คือการถ่ายวิว ต้องการให้ก้อนหินด้านหน้า น้ำตกตรงกลางภาพ หรือ ก้อนเมฆท้องฟ้า ชัดทั้งหมด  ดังนั้น เมื่อถ่ายวิว ก็ต้องการให้ทุกจุดคมชัดทั้งภาพ ด้งนั้น การ ถ่ายภาพวิว จึงนิยมใช้รูรับเเสงที่เเคบ ค่า F สูง ดังนั้นเลนส์บางตัวที่ใช้ถ่ายภาพวิวให้ค่า F ที่สูงได้มากกว่า f/22 ซะอีก

6. เรียนรู้การใช้โหมด Aperture Priority และ โหมด Shutter Priority

มือใหม่บางคนอยากจะลองฝึกไม่ใช้ โหมดออโต้ อยากลองศึกษาเเละทำความเข้าใจการตั้งค่าเเต่ละอย่าง ก็เริ่มจากการตั้งค่าเพียงค่าเดียวก่อนก็ได้เช่น ลองหัดใช้โหมด A โดยหัดปรับเเค่ค่ารูรับเเสงเท่านั้น หรือโหมด S หรือ Tv นอกนั้นกล้องถ่ายภาพจะทำการปรับค่าต่าง ๆให้อัตโนมัติ เช่น ลองถ่ายภาพบุคคลโดยใช้โหมด A  หรือลองปรับโหมด S เพื่อลองถ่ายภาพตอนกำลังเล่นกับสุนัข เเล้วสุนัขวิ่งไล่ ปรับค่าเพื่อถ่ายภาพเเบบหยุด หรือเเบบ blur motion ก็ได้ เเล้วเเต่ว่าอยากจะสื่อเรื่องราวอะไรออกมา 

7. อย่ากลัวที่จะใช้ ISO สูง

ช่างภาพหลายคน เลือกที่จะไม่ถ่าย ISO สูงเลย เพราะไม่ต้องการให้เกิด ‘noise’ ในภาพ เเต่ความจริงก็คื ปัจจุบัน เทคโนโลยีกล้องถ่ายรูปดีมาก ISO สามารถปรับได้สูงโดยไม่เกิด noise ถึงเเม้จะตั้ง ISO 1600, 3200, 6400 หรือสูงกว่าก็ตาม รวมทั้งกระบวนการ Post- processing ก็ช่วยกำจัด noise ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อ่านบทความสอนถ่ายภาพสำหรับมือใหม่เพิ่มเติม

– รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ISO สำหรับมือใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ
– มือใหม่ถ่ายภาพยังไงไม่ให้มี Noise ในภาพ
– วิธีการใช้ Auto ISO สำหรับมือใหม่ และวิธีการตั้งค่าไม่ให้ Noise เยอะเกินไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save