Read More

10 เทคนิคถ่ายภาพเบื้องต้นสำหรับมือใหม่

10 เทคนิคถ่ายภาพเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ นี้ไม่ว่าเราจะเป็นมือใหม่หรือว่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ถ่ายภาพมาบ้างแล้ว แต่เชื่อว่าทิปส์ทั้ง 10 อย่างนี้
Read More

Exposure Triangle พื้นฐานการตั้งค่า Aperture, Shutter Speed, ISO รู้เรื่องนี้ ถ่ายโหมด M ได้แน่นอน!

Exposure Triangle พื้นฐานการตั้งค่า Aperture, Shutter Speed, ISO เป็นเรื่องที่ค่าทั้ง 3 อย่างนี้มีความสัมพันธ์กัน และเมื่อเราเข้าใจ เราก็จะสามารถตั้งค่ากล้องเพื่อรับแสงได้อย่างถูกต้อง
Read More

รูรับแสง รวมพื้นฐานที่มือใหม่ต้องรู้

รูรับแสง (Aperture) เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนเริ่มต้นถ่ายภาพจะต้องรู้ว่ามันคืออะไร มันส่งผลยังไงกับกล้องและภาพของเราบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพ Portrait